There's no bears in East Anglia Hans!

Hans Lover of soft and round Dutch To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. ... Location: East Anglia. Posts: 5,207 Thanks: 27,962. Thanked 65,380 Times in 5,082 Posts Lisa Rogers -Dominatrix ( Mistresses Tv Series 2003) _____ Mary Millington I Love You ... East Anglian Daily Times > News > Obituaries. ... where he soon made a name for himself as a no-nonsense, practical, commercial lawyer and became a partner. ... IPCSA chairman Hans Rook said: “A ... First, Do No Harm [Muldoon] I've been reflecting lately on my 35 year career as a physician and how that relates to American medicine in the age of COVID and the United States of America at the end of 2021. Two different, yet interrelated foundational principles have been central to my thoughts. The Climatic Research Unit email controversy (also known as "Climategate") began in November 2009 with the hacking of a server at the Climatic Research Unit (CRU) at the University of East Anglia (UEA) by an external attacker, copying thousands of emails and computer files (the Climatic Research Unit documents) to various internet locations several weeks before the Copenhagen Summit on climate ... The University of East Anglia (UEA) is a public research university in Norwich, England.Established in 1963 on a 320-acre (130-hectare) campus west of the city centre, the university has four faculties and 26 schools of study. The annual income of the institution for 2016–17 was £273.7 million, of which £35.6 million was from research grants and contracts, with an expenditure of £262.6 ... East Anglia 381 contributions. 40. Avoid the tram tour. I wish I had not opted for the tram tour. I'd rather have made my own way. The tour started well enough and we stopped to take some photos of birds in the water. We continued up and stopped again while the guide started talking about some trees. During this those of us at the back of the ... Hans Lover of soft and round Dutch To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts. ... Location: East Anglia. Posts: 5,185 Thanks: 27,724. Thanked 65,065 Times in 5,063 Posts Lisa Rogers -Dominatrix ( Mistresses Tv Series 2003) _____ Mary Millington I Love You ... Annam (The East Asiatic Co.) Annam (Messageries Maritimes) Anna Maersk Ann Arbor No. 3 Ann Arbor No. 5 Ann Arbor No. 7 Annenkerk Annie Johnson ANRO Asia ANRO Australia ANRO Temasek Anselm Ansgir Anten Antenor Antigua Antilles (French Line) Antilles (Southern Pacific Company) Antinous (Waterman Steamship Corporation) Antinoüs (Messageries ...

2021.12.09 08:06 Sleepy_Man90 There's no bears in East Anglia Hans!

submitted by Sleepy_Man90 to PeepShowQuotes [link] [comments]


2021.12.09 08:06 introverted_engineer (32m) Sudden phimosis, could this be LS? Related to hypospadias?

I'll see my GP in the morning and they might refer me to a urologist. I'm pretty anxious and would like to know if this could be LS or perhaps related to my hypospadias
I'm an otherwise physically healthy uncircumcised male with hypospadias. My urethra ends just above my frenulum, instead of at the tip of my penis - well, I think they tried to fix it when I was little, but the second hole at the tip of my penis doesn't work.
Anyway, I've never had trouble with my penis until very recently. I can't aim so well so I just pee sitting down, and my foreskin always was a little tight but never uncomfortably so. No problems with sex.
But a few weeks ago my foreskin started feeling a little tighter. My frenulum hurt a little, but only when pulling my foreskin back. I thought it may have been a small tear and it would heal by itself. But my foreskin remained tighter.
Yesterday in the shower I felt a sharp pain around my frenulum when pulling back the foreskin to clean. Today in the shower, my foreskin is so tight that I can no longer get it over the head of my penis to clean! I'm quite concerned.
The area around my frenulum is a little whiter than usual, as is the now tight phimotic band. Since today, it also hurts a little when I pee. No blood.
At first I was afraid my hypospadic urethral opening is tearing into my frenulum. But then I read about LS. Could it be that? Or both?
submitted by introverted_engineer to lichensclerosus [link] [comments]


2021.12.09 08:06 BANINJACAKES What smells better than it tastes?

submitted by BANINJACAKES to AskReddit [link] [comments]


2021.12.09 08:06 Constanthobby Non-Irish EU citizens will need ‘travel clearance’ to cross Border under UK plan

Non-Irish EU citizens will need ‘travel clearance’ to cross Border under UK plan submitted by Constanthobby to LabourUK [link] [comments]


2021.12.09 08:06 PaperMaker999 Circle tells congress its coin is '100%' backed by cash and short-term US debt as lawmakers scrutinize stablecoins

submitted by PaperMaker999 to CND [link] [comments]


2021.12.09 08:06 ValueFew6494 Trade jerk off on snap x

submitted by ValueFew6494 to JerkOffTogether [link] [comments]


2021.12.09 08:06 TsaiJack0 Chủ tịch Bạc Liêu: Chỉ cán bộ mới biết trước quy hoạch để bỏ tiền mua đất

Chỉ có cán bộ mới biết trước quy hoạch đất chỗ đó làm gì rồi bắt đầu bỏ tiền ra mua đất trước, khi lộ làm ngang qua thì ra mặt tiền hết, người dân có biết đâu..." - Chủ tịch Bạc Liêu thẳng thắn nói.
Chỉ cán bộ mới biết trước quy hoạch!
Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu sáng 9/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, liên quan đến quản lý, thực hiện chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy công tác giải phóng mặt bằng là một trong những khâu yếu nhất của quá trình triển khai dự án.
"Đã qua chúng ta có làm nhưng chưa chặt chẽ, chưa đúng đối tượng nên người dân vẫn còn khiếu kiện như việc kiểm đếm, xác định vị trí đất, giá đất... Cán bộ làm công tác này chưa công tâm, chưa khách quan, chưa kịp thời, chủ yếu giao cho tư vấn làm, trong khi sự giám sát của chính quyền chưa chặt chẽ", ông Phạm Văn Thiều đánh giá.
Theo Chủ tịch Bạc Liêu, bỏ tiền Nhà nước ra thuê tư vấn làm nhưng khi sai phạm thì không xử lý. "Nếu đã thuê tư vấn rồi, anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm, chứ cơ quan nhà nước không chịu được. Anh kiểm đếm không đủ, xác định không đúng đối tượng, không đúng vị trí đất, còn giá đất bồi thường một lần cao nhất của thời điểm giá đó, chứ không phải bà con khiếu kiện thì anh nâng lên từ từ, khi khiếu kiện gay gắt thì lại nâng hết, làm cho bà con bức xúc càng nhiều. Do đó, thời gian tới phải chấn chỉnh việc này", ông Thiều nói.
Trong công tác quy hoạch, Chủ tịch Bạc Liêu cho rằng, việc công bố quy hoạch cho người dân biết còn làm rất chậm, thậm chí nhiều nơi không làm nên người dân không biết quy hoạch sử dụng đất ở đâu, làm gì.
Chỉ có cán bộ mới biết trước đất chỗ đó làm gì rồi bắt đầu bỏ tiền ra mua đất trước, người dân có biết đâu. Ruộng đất đó người dân bán rồi, khi lộ làm ngang qua thì cán bộ công chức ra mặt tiền hết. Vấn đề tiêu cực trong này vẫn còn, người dân nói nhiều lắm nên cần chấn chỉnh việc này. Cần làm minh bạch, phải công khai rõ ràng thì người dân mới hiểu và chấp hành được", Chủ tịch Bạc Liêu thẳng thắn. Bị Bộ phê bình cũng chịu"
Trong công tác quản lý, điều hành nguồn vốn, lãnh đạo Hội đồng nhân tỉnh Bạc Liêu đã có lưu ý UBND tỉnh phải cân đối, phân bổ vốn kịp thời, đầy đủ để triển khai các dự án, tránh tình trạng dàn trải, không hiệu quả.
Theo Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, năm 2021 là năm khó khăn nhất trong điều hành ngân sách của tỉnh này.
"Chi cho phòng chống dịch Covid-19 tới thời điểm này cân đối không được, phải mượn nguồn chi của các danh mục dự án năm 2022. Trong khi các danh mục dự án đã công bố trên mạng hết rồi, chúng ta rút mục nào triển khai chỗ khác thì thế nào Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng sẽ phê bình đối với công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương. Nhưng chúng ta phải chịu phê bình vì không còn cách nào khác nữa, không lấy nguồn này thì không có nguồn nào chi, chúng ta đã hết nguồn rồi", Chủ tịch Bạc Liêu nói.
Do đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cho biết, UBND tỉnh rất cân nhắc vấn đề này, sẽ ưu tiên những công trình nào và tập trung vốn để dứt điểm công trình đó, tránh dàn trải, để có hiệu quả trong đầu tư của tỉnh.
https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-bac-lieu-chi-can-bo-moi-biet-truoc-quy-hoach-de-bo-tien-mua-dat-20211209142708302.htm
submitted by TsaiJack0 to TroChuyenLinhTinh [link] [comments]


2021.12.09 08:06 UnwantedJason Damn, that lip bite

Damn, that lip bite submitted by UnwantedJason to DianeKruger [link] [comments]


2021.12.09 08:06 jsbachcxvxcvcx 💰 New Token Harmony $APE token with symbol $APE | 💰The Future of gaming with $APE EARN WHILE PLAYING ✔️

💰 New Token Harmony $APE token with symbol $APE | 💰The Future of gaming with $APE EARN WHILE PLAYING ✔️


$APE is our deflationary ecosystem token, launched through an entirely fair launch. It has deflationary tokenomics, works in tandem with our NFTs and will serve as the in-game currency for the Jungle Metaverse game.
The HarmonApe Jungle Metaverse game is a DeFi MMORPG where players explore the jungle and mine & harvest resources to build their jungle realm in a PVP setting. Players will have full ownership of NFT characters and land and will be able to play-to-earn by trading in-game NFTs and other in-game resources.


💰Tokenomics:
- Token Symbol:$APE
- Blockchain: harmony
- Issuer token: 0xd3a50c0dce15c12fe64941ffd2b864e887c9b9e1
- Supply : 999,000,000
- Supply Fixed : YES
- Issuer account KYC : No


✔️ For more Info About Our Token, Visit Us!
🌐 Our Official Website: https://www.harmonape.com
🌐 Add us on your nomics watchlist: https://nomics.com/assets/ape5-harmonape
🌐 Follow us on Facebook: https://xrplpay.com/whitepape
🌐 Follow us on Twitter: https://twitter.com/harmonape
🌐 Follow Us on medium: https://medium.com/@harmonape1/introducing-the-harmonape-ecosystem-afe1a07079b4
🌐 Follow Us on Telegram: https://t.me/harmonape
submitted by jsbachcxvxcvcx to CryptoReleasesDaily [link] [comments]


2021.12.09 08:06 True-Arm3116 Fantasy All Stars V - Episode 7 : MakeOver

Fantasy All Stars V - Episode 7 : MakeOver Ladies, I've made my decision.

Shantay you stay !


Alyssa, my dear, you're an iconic queen, but now, sashay away...

____________________________________________________________________________________________________________
EPISODE 7 : MAKEOVER
The top 6 all stars enters the werkroom after Alyssa's elimination. they congratulate Ella on her third challenge win and Vanity on surviving the lipsync. and get out of drag.

The next day they come back into the werkroom and RuPaul announce that the next maxi challenge is the makeover !

POLL TRACKRECORD
submitted by True-Arm3116 to RPDRfantasyseason [link] [comments]


2021.12.09 08:06 Possible_Abrocoma_22 Adama Barrow’s re-election and The Gambia’s long walk to justice

Adama Barrow’s re-election and The Gambia’s long walk to justice submitted by Possible_Abrocoma_22 to rawuncutnewss [link] [comments]


2021.12.09 08:06 iCarlysTeats Mobile app not accepting my 2FA

Recently set up an account, along with the 2fA (Google Auth). I have literally gotten the app to accept the numeric code ONE time, during set up. So I know the TOTP is connected correctly. From that point on, either by copy/paste or hand typing, the app claims my code is incorrect. I'm kind of at a loss here.
submitted by iCarlysTeats to Crypto_com [link] [comments]


2021.12.09 08:06 MarxistZombie Seasonal Gm

Hi. Just got a job as seasonal GM. So far it’s putting away tons of toys early in the morning and throwing hundreds of boxes on the shelves. It’s hard work and I’m loving it so far! Any advice for a newbie? I love working at target so far!
submitted by MarxistZombie to Target [link] [comments]


2021.12.09 08:06 CountingNutters 2meirl4meirl

2meirl4meirl submitted by CountingNutters to 2meirl4meirl [link] [comments]


2021.12.09 08:06 Possible_Abrocoma_22 Record number of journalists in jail worldwide: CPJ

Record number of journalists in jail worldwide: CPJ submitted by Possible_Abrocoma_22 to rawuncutnewss [link] [comments]


2021.12.09 08:06 ExpensiveLie1164 Have you ever refused to do something?

Long story short I was asked to do a task that no one wants to do. I'm one of the few in the store who come to work to work. I'm also one of the few who tends to not care much what I'm doing (most of the time).
How ever the TL's are taking advantage of it all. They are allowing newer employees who have not earned their way, to do more desirable things in the store. While they dump tasks on me that I'd rather not do..
So tonight I called them out on it. They tried to play stupid claiming they had no idea I could do those things. I said yeah I can and you know that, but either way.. If I did not know that? Why are you training person who's been here 1.5 months and not me? Seeing I've been here 6+ months.
They then back peddled and said we'll send them to do it. No I'm going to and you can live this decision down. But you should know, this is a prime example of why you've lost nearly all of your experienced staff. They have either transfered out or found new jobs. Oh and yeah I have a job interview with a competitor on my next day off.
They proceed to ask me 3 more times to do the more desirable task. I declined it all 3 times and said you don't need it, you're only offering now because you realize you've pushed things to far with me and I've finally spoke up.
Turned off my radio went and did what they asked.. Came back through to go on my break.. New guy that they favor is sitting on a bar stool scrolling on his phone not doing his job.
They asked again if I'd like to do the more desirable job. No I'm not going to let you send your favorite out there so he can take credit for my hard work. I'm gong on my break then I will finish up and go home.
When I came back from my break turned my radio on and the SM was asking to talk to me in his office. I ignored it, turned the radio back off.
You can only take advantage of people so much.. And yeah if you do this and you're a TL, it's why you can't retain staff.
submitted by ExpensiveLie1164 to walmart [link] [comments]


2021.12.09 08:06 Zondax [Suggestion] Let us right click the update message so it will take us to the updates page. Like you do for twitch streams etc.

[Suggestion] Let us right click the update message so it will take us to the updates page. Like you do for twitch streams etc. submitted by Zondax to 2007scape [link] [comments]


2021.12.09 08:06 artbyaadi #artbyaadi #anime #art #demonslayer hope you all like it ☺️ by crazy_.1_ artbyaadi

#artbyaadi #anime #art #demonslayer hope you all like it ☺️ by crazy_.1_ artbyaadi submitted by artbyaadi to AnimeSketch [link] [comments]


2021.12.09 08:06 fourfrenchfries Virtually no consequences.

I teach dual credit, so students are earning college and high school credit at the same time through a local college partnering with their high school. I have no control over the content of the course: the curriculum was created jointly by the school and college, I can’t modify assignments, and it is only updated every few years.
I’m sure you can see where this is going … a student submitted work that was originally created/submitted by a student I had two years ago. I only caught because he got lazy and forgot to change the heading.
I emailed IT and asked them reinstate the former student in the LMS so that I could compare other assignments, too. I found eight verbatim copied assignments and six questionable ones. I contacted the college and the college was like, “do not pass go, do not collect $200, he’s done.” Great.
I let the high school know and was asked to join a conference call with the counselor and principal. Y’all, they were so shocked to hear this! He is an athlete from a good family! (Eye roll.) The principal asked if a compromise can be reached, like that he could still earn a C. No!! I was super firm and the college backed me. He’s not getting college credit.
The counselor said “Okay, well, TECHNICALLY, the way our high school’s plagiarism policy is worded is that the first time a student is caught, they can resubmit for a 25% penalty. The second time is a zero, the third is an immediate F in the course. This is TECHNICALLY the first time he got caught, so …”
So, he isn’t getting the college credit, at least. But at the high school level, because this is technically “the first time he got caught” (even though he did it eight times) he does get to make up the plagiarized assignments for 75% credit for his high school credit. As a result, he can still get an A in the class after cheating 8+ times. This is just unbelievable to me. So much enabling.
submitted by fourfrenchfries to Teachers [link] [comments]


2021.12.09 08:06 oldhearthgaming MONSTER TRUCK !!! | Monster Jam Steel Titans | PC | PART 1 | INDONESIA |...

submitted by oldhearthgaming to YouTubeBlastOff [link] [comments]


2021.12.09 08:06 Possible_Abrocoma_22 South Korea’s House of Horror

South Korea’s House of Horror submitted by Possible_Abrocoma_22 to rawuncutnewss [link] [comments]


2021.12.09 08:06 AkumaAi38 Recommended: LightsInTheSkye Obey Me merch on etsy

submitted by AkumaAi38 to obeyme [link] [comments]


2021.12.09 08:06 Ethtr8der Has anyone received a power of post over the past few days from Royal Mail?

For the past few days it's as if they've bulked up all my post and sent it all at the same time (not that I receive anything useful), and also a parcel I sent on Monday morning has only just been received at the Glasgow sorting office?
What's that all about troops?! Please advise, anyone in the know?
submitted by Ethtr8der to glasgow [link] [comments]


2021.12.09 08:06 warrickwongdesign Memories - My latest Berserk fan art piece

Memories - My latest Berserk fan art piece submitted by warrickwongdesign to Berserk [link] [comments]


2021.12.09 08:06 demarcusrogery Best App For Crypto Trading

Visit for Best App For Crypto Trading. The most used and at the same time the most reliable crypto exchange platform is Binance. Also, Binance extremely easy to use and learn. You can earn a 20% commission discount on each purchase.
Binance 20% Sign Up Code: 77181558
How to Register Binance? To make an account with Binance, you should simply get enrolled on the Official Binance Website. On the enrollment page you will be elevated to enter a substantial email address and pick a secret phrase for yourself. When you consent to the Terms and Conditions, you will be approached to check your account by means of email. The email shipped off your given account will contain a connection where you can check your Binance account. When you click on the connection, your Binance account has been made and you are prepared to start exchanging. Yet, before you do, we suggest getting your account through two-factor confirmation. Since exchanging cryptographic money is an expensive and dangerous cycle, it is fundamental for guard your account from any programmers on the web. Binance permits you to set up 2FA and interface your account to your versatile number. This implies that before you can sign in to your Binance account from another gadget, you will be approached to confirm your personality through the telephone number gave.
Funding Your Binance Account As referenced before, Binance is absolutely a cryptocurrency trade application. This implies that to begin exchanging with Binance, you will be needed to finance your account with some current cryptocurrency. This should be possible utilizing some other cryptocurrency trade wallet. Just go to your wallet where you have the cryptocurrency put away, select the amount you need to move, and send those assets to your substantial Binance account. The most awesome aspect of exchanging with computerized monetary standards is that everything occurs in a moment. When you select 'send' from your crypto trade wallet, your Binance account will be supported right away. If you register with a Binance Referral Link, it will provide to you 20% discount from your each buying.
submitted by demarcusrogery to CryptoSimmer [link] [comments]


http://routelog.ru